Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm to choroba polegająca na utracie kontroli spożywania alkoholu. Są to najczęściej duże dawki różnych napojów wysokoprocentowych, na które osoba uzależniona nie ma wpływu.
Typowe objawy choroby to przede wszystkim nieustająca potrzeba picia. Osoba borykająca się z tym problemem nie potrafi odmówić przyjęcia alkoholu i zachować abstynencję. Ma to podłoże zarówno psychologiczne jak i genetyczne. Inne jej objawy, które możemy zauważyć u uzależnionych osób to m.in.: drżenie rąk, rozszerzenie źrenic, problem z nadciśnieniem oraz bezsenność. W konsekwencji tego, nadmierne picie prowadzi do marskości wątroby lub nawet śmierci. Problem ten dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. A coraz częściej również słyszy się, że z chorobą walczy młodzież. Mimo zakazu spożywania alkoholu osobom nieletnim, jest on najpopularniejszą używką wśród młodych ludzi. Przyczynia się do zaburzeń ich stanu psychicznego i skłania do podejmowania złych decyzji.
Leczenie alkoholizmu to długotrwała walka, wymagająca dużych poświęceń i zmiany stylu życia. Najczęściej wiąże się również z zerwaniem dotychczasowych znajomości i odcięciu się od wszystkich bodźców, mogących skłonić do nawrotu choroby. Pomoc można znaleźć w Ośrodku Terapii Uzależnień od alkoholu Medox lub Wspólnotach Anonimowych Alkoholików. Te drugie nie wymagają zaprzestania picia. Liczą się chęci i próby walki z nałogiem.
Leczenie alkoholizmu jest możliwe również za pomocą środków farmakologicznych. Podaje się różne blokery pomagające zmniejszyć uczucie głodu alkoholowego.
Problem z uzależnieniem posiada wielu ludzi, niestety niewielu z nich pozwala sobie pomóc. Przede wszystkim potrzebna jest chęć osoby chorej i jej zgoda na udzielenie pomocy. W przeciwnym razie wszystkie próby będą nadaremne. Leczenie alkoholizmu to najczęściej długotrwały proces, wymagający samokontroli i ingerencji osób trzecich.